Çeviri editörlüğünü Doç. Dr. Neşet Köksal ve Op. Dr. Atilla Çelik’in üstlendigi “Mide
Kanserinin Farklılığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi” adlı çeviri kitabı basılmış ve Nobel Tıp
Kitabevi tarafından dağıtıma verilmiştir.
Mide kanserinde ileri araştırmaların yapılmasını ve bunların klinik uygulamalarını
yüreklendireceğini umduğumuz bu kitap da klinik ve deneysel mide kanseri araştırmalarının
tarihçesi, mide kanserine bütünsel bakış, mide karsinogenezi hakkındaki moleküler ve
patolojik bilgilerin güncellenmesi, tanı ve tedavide multidisipliner yaklaşım ve minimal
invaziv cerrahi gibi konuları içermektedir.