2. İnteraktif Oylama Sonuçları

20 / 09 / 2007 – Esma Hatun Yalısı – Roche İlaç Firmasi
İstanbul Gastrointestinal Onkoloji Grubu Toplantısı

  • İ.T. 44 yaşında kadın
  • Ağustos 2004’te, 6 aydır konstipasyon, 2.5 aydan beri rektal kanama yakınması ile başvuran hastaya yapılan kolonoskopide rektum 4. cm’de lümenin 1/3’ini daraltan ülserovejetan lezyon saptanıyor.Biyopsi: Orta derecede diferansiye adenokarsinom
  • Tüm Batın BT: Rektumda duvar kalınlaşması
  • Üst Batın MR: Normal.
  • EUS, endorektal MR yapılamamış.
  • Hb: 12 g. Biyokimya tetkikleri N.
  • Soy geçmişi: Kızkardeşi 1 yıl önce Rektum Ca nedeniyle opere.

Soru-1: Tedavi Öneriniz?

1) Cerrahi (LAR)

2) Cerrahi (APR)

3) Preop. KT+RT

4) Preop. RT

Soru-2: Öneriniz

1) FOLFIRI

2) FOLFIRI+Bevacizumab

3) FOLFOX

4) FOLFOX+Bevacizumab

5) Oral FP (UFT veya Xeloda)

6) XELOX

7) XELIRI

8) FU+FA

9) Diğer

1. İnteraktif Oylama Sonuçları

20 / 09 / 2007 – Esma Hatun Yalısı – Roche İlaç Firmasi
İstanbul Gastrointestinal Kanserler Grubu Toplantısı

  • Z.K. 64 yaşında erkek
  • OCAK 2004’te, 1 yıl hafif konstipasyon, 15 günden beri rektal kanama yakınması ile başvuran hastaya yapılan kolonoskopide rektum 10cm’ den başlayan lümende obstrüksiyona yol açmış tümör
  • Tüm batın BT de rektosigmoid bölgede 4 cm lik kranio kaudal eksen de uzanan sağ lateral duvar ve lümen içine uzanan kitle uzak metastaz yok

Soru-1: Tedavi Öneriniz?

1) Cerrahi (LAR)

2) Cerrahi (APR)

3) Preop. KT+RT

4) Preop. RT

Soru-2: Öneriniz?

1) 6 siklus Mayo Rejimi (5-FU-FA)

2) 4 siklus Mayo Rejimi (5-FU-FA)

3) 12 siklus Folfox4

4) Altı ay oral primidin

5) İzlem

Soru-3: Tedavi Öneriniz?

1) FOLFIRI+BEVACIZUMAB

2) XELOX

3) FUFA

4) CAPECITABINE

5) DESTEK TEDAVİSİ

Soru-4: Öneriniz?

1) FUFA

2) ORAL FLUOROPRIMIDIN

3) CETUXIMAB+IRINOTECAN

4) CETUXIMAB+BEVACIZUMAB

5) DESTEK TEDAVİSİ